Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri, d. ca. 892, arabisk historieskriver. Som person er al-Baladhuri næsten ukendt, men han har efterladt sig to uhyre vigtige værker til belysning af det islamiske kalifats historie frem til slutningen af 800-t. I det ene, Futuh al-buldan, der omhandler landenes erobring, redegør han omhyggeligt for den tidlige erobring af de mange områder i Mellemøsten og Nordafrika; det andet, Ansab al-ashraf, er en slags biografisk gennemgang af en lang række ledende personligheder i kalifatets historie.