Agnes Arber, født Robertson, 1879-1960, engelsk botaniker, naturfilosof og boghistoriker. Arber skrev afhandlinger om anatomi, morfologi og systematik — mest hos enkimbladede planter, specielt græsser. I Cambridge, hvor hun boede, var universitetslaboratorier i hendes yngre dage ikke tilgængelige for kvinder, og hun måtte ty til private laboratorier og fondsmidler. Arber gjorde en pionerindsats for registreringen af botanikkens ældste litteratur, bl.a. i Herbals, their Origin and Evolution (1912, optrykt 1986). Senere skrev hun også naturfilosofiske værker, bl.a. The Mind and the Eye (1954) og The Manifold and the One (1957).