Admetos, græsk sagnkonge i Ferai i Thessalien og den ene af heltene fra Den Den Kalydoniske Jagt og argonautertogtet. Da Apollon havde dræbt kykloperne, måtte han som soning trælle et år hos Admetos. Apollon syntes godt om ham og fik skæbnegudinderne (moirerne) til at udsætte hans død på den betingelse, at en af hans slægt ville dø i hans sted. Kun hans hustru Alkestis elskede ham højt nok til at gå i døden for ham.