Actium er et forbjerg på Grækenlands vestkyst. Ud for Actium vandt Octavian, den senere kejser Augustus, 2.9.31 f.v.t. et afgørende søslag over Marcus Antonius og Kleopatra. Til minde om sejren blev Nikopolis ('Sejrsbyen') grundlagt på kysten.