Accrariget, rige i det nuværende sydøstlige Ghana; opstod i slutningen af 1500-t. som en sammenslutning af mindre ga-samfund. Hovedstaden Store Accra lå oppe i landet, hvor handelsvejene kunne kontrolleres. I begyndelsen af 1600-t. omfattede riget også byer langs kysten, bl.a. Lille Accra, hvor europæere havde drevet handel fra midten af 1500-t. Fra 1640 sluttedes aftaler med en række europæiske handelskompagnier om etablering af handelsforter, heriblandt i 1661 det danske Christiansborg. I 1677-80 blev Store Accra ødelagt og Accrariget underlagt Akwamuriget. Accra blev herefter betegnelsen for byen Lille Accra, som blev hovedstad, efter at Christiansborg i 1877 var blevet gjort til hovedsæde for den britiske administration af Guldkysten. Siden Ghanas uafhængighed i 1957 har fortet været sæde for landets præsident.