Ga, folk (ca. 2 mio.), der lever i og omkring Ghanas hovedstad Accra og taler ga, et kwasprog fra den niger-kordofanske sprogæt. Ga-befolkningen udgør en etnisk og kulturelt uensartet gruppe, som i løbet af 1600-t. blev delvis forenet under kongen af Accra. I samme periode spillede de en vigtig rolle i kontakten med de første europæiske handelskompagnier på Guldkysten, herunder med danskerne i Osu (Christiansborg). Ga lever primært af fiskeri, suppleret med landbrug og detailhandel. Man anerkender afstamning i såvel fader- som moderlinjen, om end det patrilineære princip er fremherskende.