Akwamuriget, rige i det nuværende sydøstlige Ghana, som ifølge mundtlig tradition blev grundlagt i 1500-t. i området umiddelbart nord for det moderne Accra af indvandrere fra nordvest, der tilhørte akanfolket. Akwamuriget, der ekspanderede i 1600-t., erobrede ca. 1677-80 Accrariget og fik dermed formel overhøjhed over de europæiske handelsforter, herunder også det danske Christiansborg. 1690-1710 udvidede riget yderligere sin magtsfære bl.a. mod øst langs kysten og havde sin storhedstid under herskeren Akonno (1702-25), under hvem eksporten af slaver fik stigende betydning. Efter oprør fra bl.a. ga-befolkningen langs kysten blev Akwamuriget besejret af Akyemriget i 1730 og fordrevet til øst for floden Volta, hvor et mindre Akwamurige fik sit centrum. Efter Akyemrigets nederlag til Ashantiriget i 1742 fik Akwamuriget, der traditionelt havde haft samarbejde med Ashanti, en styrket position inden for Ashantiimperiet. Akwamuriget deltog sammen med danskerne i opgøret mod Ashanti 1823-26 og opnåede herved formel uafhængighed, indtil det i 1886 blev indlemmet som del af Guldkystkolonien.