Akyemriget, Akimriget, guldproducerende rige i det nuværende sydøstlige Ghana, der ligesom Akwamuriget i 1600-t. blev rammen om akanfolkenes forsøg på at beherske handelsvejene ud til de europæiske forter ved kysten. I 1730 besejredes Akwamuriget, og Akyemriget fik derefter overherredømme både i regionen og over det danske handelsfort Christiansborg. Akyemriget blev en del af Ashantiriget i 1742, men opnåede efter gentagne forsøg uafhængighed i 1826. Det blev indlemmet i Guldkystkolonien i 1874.