A.B. Marx, Adolph Bernhard Marx, 15.3.1795-17.5.1866, tysk komponist og musikforsker. Som forfatter til adskillige bøger om musik indførte han en række begreber, der endnu anvendes inden for musikalsk analyse. Bl.a. navngav og beskrev han som en af de første sonateformen; skønt hans synspunkter har måttet revideres på flere punkter, gengives de stadig i visse dele af musiklitteraturen.