Et rederi er en virksomhed, som beskæftiger sig erhvervsmæssigt med søfart, især i form af transport af gods og personer over vand og på skibe mod betaling. Oprindeligt varetog et rederi alle de opgaver, der var forbundet med transport til søs: Ejerskab, bygning, udrustning og vedligeholdelse af skibe samt ansættelse af søfolk og andet nødvendigt personale. Hele artiklen