Shippingmand, (af eng. shipping rederivirksomhed), medarbejder i et rederis el. skibsmæglerfirmas administration.