Pool, (eng., af fr. poule 'pulje, indsats', egl. 'høne', lat. pulla), inden for søfart et samarbejde om fælles disponering af skibe af samme type og størrelse tilhørende forskellige rederier, specielt olie-, gas- og kemikalietankskibe samt bulkfartøjer. Flere danske rederier deltager i pool-samarbejder, bl.a. Dampskibsselskabet Torm, Dampskibsselskabet Norden, A.P. Møller og JL Kosan.