Konflikt, begreb, der dækker en mangfoldighed af uoverensstemmelser af fx psykisk, ægteskabelig og arbejdsmæssig art, samt organisatoriske, etniske og politiske stridigheder. En alment accepteret definition, der dækker alle konflikttyper, findes ikke. Der skelnes mellem personlige og sociale konflikter, fordi deres oprindelse og håndtering er forskellige. Hele artiklen