En rumstation er et rumfartøj, som kredser omkring Jorden eller et andet himmellegeme. En rumstation bruges til ophold for astronauter, kosmonauter og taikonauter gennem længere tid. På rumstationer kan der gennemføres længerevarende forskning i virkningen af vægtløshed og foretages dels Jordobservationer, dels astronomiske og astrofysiske observationer. Hele artiklen