Denne artikel omhandler Estlands historie fra Reformationen til tiden omkring 1850. Tidligere perioder behandles i artiklen om Estlands forhistorie og Estlands historie i middelalderen, mens artiklen om Estlands historie efter 1850 beskriver den senere udvikling. Det nuværende Estlands område var før 1918 delt mellem flere territorier, frem for alt guvernementet Estland (dvs. Hele artiklen