Georgien er en republik øst for Sortehavet beliggende i de centrale og vestlige dele af Transkaukasien. Under Georgien hører formelt tre autonome områder, Adsjarien, Abkhasien og Sydossetien, men de to sidstnævnte har erklæret sig uafhængige. Georgien er et ældgammelt kulturområde med mindst 5.000 års landbrugshistorie. Det blev i begyndelsen af 1800-tallet opslugt af Rusland, indgik i Sovjetunionen og blev atter selvstændigt ved ophævelsen af USSR i 1991. Hele artiklen