Kaukasiske sprog er en samlebetegnelse for op imod 40 sprog, som tales i Kaukasusområdet og ikke kan henføres til nogen af de større sprogfamilier eller sprogætter som tyrkisk eller indoeuropæisk. Kaukasiske sprog tales af i alt ca. 9 millioner, hvoraf knap halvdelen taler georgisk. Det er uafklaret, hvor mange sprogætter der er repræsenteret inden for de kaukasiske sprog. Hele artiklen