Magnetisme er egenskaber ved materialer, som modificerer eller skaber et magnetfelt. Michael Faraday var den første, som iagttog, at alle materialer har en vis virkning på et ydre magnetfelt, selvom den i de fleste tilfælde er svag. Virkningerne skyldes materialernes atomare opbygning, idet elektronernes bevægelse udgør mikroskopiske kredsstrømme inden for hvert atom. Hele artiklen