Reluktans, (afledn. af lat. reluctari 'gøre modstand'), i fysikken et mål for den magnetiske modstand i en lukket magnetisk kreds; analog til den elektriske modstand i en elektrisk kreds. Se magnet.