Permanent magnet, (se permanens), magnet, der ikke mister sin magnetisme, når den magnetiserende kraft ophører. Se magnet.