-Typi, -typ og typo- er græske og internationale sammensætningsled, der henviser til form eller trykning, fx stereotypi, stereotyp, af græsk stereos 'fast', om noget, som har en fast eller stivnet form, typologi, af græsk -logi, om læren om typer, jf. fx sprogtypologi, samt typograf, af græsk -graphos 'som skriver'.