Økologisk økonomi, økonomisk teori og metode, som under indtryk af de stigende miljøproblemer har skilt sig ud fra den traditionelle miljøøkonomi ved at placere naturens fysiske begrænsning som et centralt vilkår for den mere langsigtede økonomiske udvikling. Naturkapitalens fysiske og biologiske betydning som nødvendig livsunderstøttende faktor anses for at være af afgørende betydning ved planlægning af en globalt set bæredygtig udvikling. Ifølge økologisk økonomi gør risikoen for udtømning af essentielle naturresurser kombineret med den stigende og ofte irreversible forurening det umuligt at underkaste naturkapitalen en markedsøkonomisk værdisætning. Befolkningsudviklingens, den økonomiske aktivitets og naturgrundlagets gensidige påvirkning analyseres under et; herved kommer de markeds- og pengebaserede økonomiske teorier til at spille en underordnet rolle ved egentlige bæredygtighedsanalyser, som det fx fremgår af Romklubbens rapport Grænser for vækst fra 1972.