Ævredsmør, smør fremstillet i traditionelt landbrug af mælk fra køer, der efter høst afgræssede stubmarker. Ævredsmør blev ofte gemt til vinterbrug, hvor mælkeproduktionen pga. ringere fodring faldt væsentligt.