Antal ansatte i ældreomsorgen 2021
.

Offentlig ældreomsorg er en samlet betegnelse for en lang række velfærdsserviceydelser, som kommunernes leverer til borgerne baseret på en vurdering af behov fra det offentlige. Formålet i dag er at bidrage til, at den enkelte kan leve længst muligt i eget liv.

Ældreomsorg kan udover fra den offentlige sektor leveres af civilsamfundet, gennem familie, venner og bekendte eller frivillige indsatser. Der er også private aktører, som leverer hjælp, og ældre har i forhold til praktisk hjælp i hjemmet og personlig pleje mulighed for frit valg.

I Danmark er ældreomsorg en af de vigtigste kommunale opgaver. Der var i 2021 i alt ca. 130.000 beskæftigede (såvel i den offentlige sektor som af private udbydere) inden for området, se tabel. Det er en sektor, hvor de ansatte hovedsageligt er kvinder.

Centrale opgaver er praktisk hjælp i hjemmet og personlig pleje. I 2021 modtog ca. 140.000 borgere disse typer af hjælp, med flere kvinder end mænd som følge af, at kvinder i gennemsnit lever længere end mænd. Der har de seneste 10 år været et fald i antallet af modtagere af hjælp. Mulige forklaringer herpå er, at ældre i dag har et bedre helbred end tidlige, men også at kommunerne levere mindre hjælp nu end tidligere.

Kommunerne skal fastlægge kvalitetsstandarder for, hvad de ældre kan forvente at modtage.

Derudover er der hjælp i pleje- og ældreboliger, hvor godt 70.000 borgere fik hjælp i 2022. Andelen af ældre, der modtager hjælp på denne måde, stiger med alderen.

Hertil kommer genoptræning og vedligeholdelsestræning, eksempelvis i form af fysioterapi og ergoterapi. Siden 2016 har kommunerne haft pligt til at foretage rehabilitering med henblik på, at den enkelte ældre kan blive så vidt muligt i stand til at klare sig selv.

Et voksende problem har været ensomhed blandt ældre. Derfor har kommunerne også en række aktivitetsforanstaltninger i dagcentre, klubber mv. De skal sikre sociale netværk, og at de ældre fortsat kan være en del af fællesskabet.

Historie

Ældreomsorg blev historisk varetaget af familien, men i takt med urbanisering og industrialisering blev der gradvist brug for en stærkere offentlig indsats, som ud over serviceydelser også bestod af folkepension til at sikre de ældres økonomi. Ældreomsorgen voksede gradvis frem i takt med, at middellevetiden steg, samt at flere derved har haft brug for støtte til at kunne klare sig selv.

Ældrekommissionen (1980-1982) formulerede tre grundprincipper for god ældreomsorg: kontinuitet, selvbestemmelse og brug af egne resurser. Disse principper er nu alment accepterede og forsøges implementeret i kommunerne. På det tidspunkt var tanken at blive længst muligt i eget hjem, men som anført ovenfor er hensigten nu at kunne blive længst muligt i eget liv.

Der har siden også været fokus på en værdig ældrepleje, der herunder som i ældrekommissionens betænkning har fokus på kontinuitet. Inddragelse af pårørende og støtte til disse er også nu en del af, hvad der ses som et vigtigt element i ældreområdet.

De seneste år har der været diskussion om omfanget af ældreomsorg, om kvaliteten heraf og om mulige udfordringer med at rekruttere personale til området.

Dertil kommer, at demens er et voksende element i ældreomsorgen.

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig