Ækvidistant, geometrisk begreb. Punkterne i et geometrisk objekt kan ligge ækvidistant, dvs. i samme afstand, fra et punkt, en linje, eller en plan. I den euklidiske plan udgør punkterne, der ligger ækvidistant i forhold til et givet punkt, netop en cirkel med punktet som centrum, og to linjer er ækvidistante, netop når de er parallelle. I sfærisk geometri er de ækvidistante kurver til en storcirkel samlingen af tilhørende parallelle lillecirkler.