Ægæisk, 1. vedr. Det ægæiske Hav; 2. vedr. forskellige højtstående bronzealderkulturer på øerne i Det ægæiske Hav og på kysterne omkring det, se ægæisk kultur.