Zuni, nordamerikanske pueblofolk i det vestlige New Mexico. Den nuværende zuni-pueblo (by) med ca. 9000 indb., der har status som reservat, er grundlagt ca. 1350; internt er samfundet styret af et traditionelt præsteskab, men samtidig er der udviklet en verdslig styreform til at varetage forholdet til den moderne verden. Zuni ernærede sig tidligere ved landbrug med overrisling, men lønarbejde og fremstilling af kunsthåndværk er i dag (2001) de væsentligste indtægtskilder. Se også puebloindianere.