En zigzag er en søm i zigzagmønster. Ordet bruges inden for håndabejde.