Votering, (afledn. af lat. votum 'højtideligt løfte, ønske'), er i kollegiale domstole, dvs. retter, hvor der ved hovedforhandlingen medvirker mere end én dommer, vedtagelse af afgørelsen efter forudgående rådslagning. Voteringen foregår for lukkede døre (se offentlighed), som regel umiddelbart efter hovedforhandlingen. Hvis der ikke opnås enighed mellem dommerne om resultatet og begrundelsen herfor, træffes afgørelsen ved afstemning.