Vorticitet, (afledn. af lat. vortex 'hvirvel', gen. vorticis), hydrodynamisk størrelse, som angiver, hvor meget en væske roterer i et lille område omkring et bestemt punkt. Matematisk er vorticiteten defineret som rotationen af hastighedsfeltet v (se vektoranalyse). Hvis væskehastigheden i et bestemt punkt fx peger i z-aksens retning, dvs. v = (0,0,v), er vorticiteten en vektor i xy-planen med komponenterne (∂v/∂y,−∂v/∂x,0). Ifølge hydrodynamikken tilfredsstiller vorticiteten for en inkompressibel væske en diffusionsligning, hvor diffusionskoefficienten er lig viskositeten divideret med massetætheden.