Von Arenstorff, oprindelig tysk adelsslægt, der via Mecklenburg kom til Danmark i 1600-t. Brødrene Carl von Arenstorff og Frederik von Arenstorff var generaler under Den Skånske Krig (1675-79). Frederik fik dansk adelskab i 1670; han erhvervede Overgård i Jylland og fik ved arv Svanholm på Sjælland. Godserne arvedes hhv. af sønnerne Frederik og Christian von Arenstorff. Christian måtte sælge Svanholm pga. fattigdom, mens Overgård forblev i slægten frem til 1910. Efterkommerne blev dels officerer, dels godsejere. Mandslinjen uddøde i 1963.