Frederik von Arenstorff, 1626-1689, tyskfødt dansk general, bror til Carl von Arenstorff. Han var især virksom ved Christian 5.s hærreformer og spillede en stor rolle i felttogene 1675-77 under Den Skånske Krig (1675-79). I 1678 blev han offer for en forræderianklage, som i nogle år stoppede hans karriere, indtil han i 1688 atter blev kommanderende general.