Voltametri, (efter A. Volta), i elektrokemien en fællesbetegnelse for metoder, hvor der måles strøm som funktion af ændring af elektrodepotential. De resulterende kurver kaldes voltammogrammer eller polarisationskurver. Ud fra sådanne kurver kan en række egenskaber ved det system, der måles på, beregnes. I vand kan man bestemme koncentrationen af visse opløste stoffer vha. voltametri. Se også elektroanalyse og polarografi.