Volatilitet, (afledn. af lat. volatilis 'flyvende, flygtig', af volare 'flyve'), inden for økonomi et mål for prisvariationen over tid på varemarkederne eller variationen i kurser og renter på de finansielle markeder. Som udtryk for volatiliteten anvendes ofte den statistiske standardafvigelse, enten på de absolutte eller på de tilsvarende forholdsmæssige (procentvise) pris-, kurs- og renteændringer.