Voiceprint, (eng. 'stemmeaftryk'), afbildning af tale i et spektrogram; især i USA brugt til stemmegenkendelse i politimæssig efterforskning. Der kan dog være stor usikkerhed ved den akustiske identifikation, bl.a. på grund af dårlig lydkvalitet ved rumaflytning. Beslægtet er automatisk stemmegenkendelse, fx brug af stemmen til åbning af elektroniske låse; se sprogteknologi.