Spektrogram, sonagram, inden for fonetikken det vigtigste hjælpemiddel til akustisk analyse af tale. Et spektrogram afbilder lydsignalets frekvenssammensætning hen igennem talens forløb. Se også formant og sonagraf.