Videreuddannelse, se efteruddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse.