Verden er betegnelsen for hele Jorden med dens verdensdele og de levende væsener på den. I analogi hermed kan planeter og andre himmellegemer også betegnes som verdener.