Vendetta, (ital. 'gengæld, hævn', af lat. vindicta), den italienske betegnelse for fejde, bl.a. i form af blodhævn; praktiseredes især tidligere på bl.a. Korsika, Sicilien, Sardinien og i det sydlige Italien og var knyttet til æresbegreber og familiestrukturelle forhold. I dag anvendes vendetta næsten udelukkende i forbindelse med omtale af folk med tilknytning til den organiserede kriminalitet (mafia, Camorra, Cosa Nostra), oftest som vendetta transversale, hvor det er personer nært knyttet til den, der skal tages hævn over, der bliver mål for en hævnaktion.