Velum, (lat. 'dække, sejl'), ciliebeklædt svømmesejl hos veligerlarver af muslinger og snegle; se også bløddyr (formering).