Vekselerer, person, der foretager arbitrageforretninger, veksling af penge samt køb, salg eller formidling af værdipapirer, der ikke er omfattet af Lov om værdipapirhandel, fx handel for egen regning; betegnelsen må kun benyttes af personer med næringsbrev som vekselerer. Fondsbørsvekselerer var indtil 1987 en beskyttet titel for de vekselerere, som havde bestalling til at handle direkte på Københavns Fondsbørs; de er afløst af børsmæglerselskaber og fondsmæglerselskaber.