En vekselerer er en person, der foretager arbitrageforretninger, veksling af penge samt køb, salg eller formidling af værdipapirer, der ikke er omfattet af Lov om værdipapirhandel, fx handel for egen regning; betegnelsen må kun benyttes af personer med næringsbrev som vekselerer. Fondsbørsvekselerer var indtil 1987 en beskyttet titel for de vekselerere, som havde bestalling til at handle direkte på Københavns Fondsbørs. De er afløst af børsmæglerselskaber og fondsmæglerselskaber.