Vekseldrift, vekselbrug, dyrkningssystem med regelmæssigt skifte mellem forskellige afgrøder på samme areal, se sædskifte. Vekseldrift gør udpiningen af jorden mindre, ligesom risikoen for sædskiftesygdomme formindskes, og braklægning overflødiggøres. Vekseldrift er især vigtig i økologisk jordbrug.