Varietet er i matematik en mangfoldighed defineret ved et system af polynomiale ligninger i flere variable.