Varefetichisme er en term, der blev benyttet af Karl Marx for at vise, at ved i sædvanlig økonomisk analyse udelukkende at koncentrere opmærksomheden om de varer, der handles på markederne, overses det, at enhver vare er et produkt af menneskeligt arbejde. Når man køber en vare, køber man tilsyneladende blot en ting, men i virkeligheden køber man den arbejdskraft, de arbejdstimer, der skal bruges for at fremstille tingen.