Vandlinjekoefficient, ubenævnt tal, som angiver forholdet mellem et fartøjs vandlinjeareal og arealets omskrevne rektangel; det opgives oftest som en decimalbrøk med værdi mindre end 1. Vandlinjearealet varierer med fartøjets dybgang; det gælder dermed også vandlinjekoefficienten, som beregningsmæssigt er forbundet med nedtrykningsvægt. Se også linjetegning.