Vakuumekstraktor, (2. led af lat. extractor 'som trækker ud', afledn. af extrahere 'trække ud'), instrument, der anvendes til at fremhjælpe fosterhovedet ved en fødsel, fx pga. utilstrækkelige veer.