Væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd er anvendelse af en handelspraksis, som mærkbart indskrænker forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning, hvorved forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet. Se definitionen i Markedsføringslovens § 2, nr. 6.