Utugt, seksuel løsagtighed. Det er strafbart at opfordre eller indbyde til utugt eller stille usædelig levevis til skue på en måde, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse, jf. Straffeloven § 233. Bestemmelsen er især rettet mod prostitution, men anvendes ikke meget i praksis. Den suppleres med bestemmelser i politivedtægten.