Usucapio, (af lat. usucapere tage i besiddelse ifølge hævd), inden for jura hævd; ejendomserhvervelse ved fortsat besiddelse af en ting.