Ureteritis, (gr. ureter + -itis), urinlederbetændelse.